Home Actueel Poules Wedstrijden Teams Organisatie Foto's Contact  
 • Organisatie
 • Commissieleden
 • Reglement
 • Spelregels
 • Sporthallen
 • Scheidsrechters
 • Zaalwachten
 • Sponsors
 • Reglement jeugdfutsal

  1. Er wordt gespeeld volgens de door de KNVB vastgestelde reglementen. Als wedstrijdbal gebruiken we een plofbal. Iedere deelnemende vereniging wordt geacht op de hoogte te zijn van de gelden­de spelregels. De belangrijkste regels staan vermeld onder "spelregels". Bij de jongste pupillen laten we de interpretatie van de spelregels voor een deel over aan het eigen inzicht van de scheidsrechters!

  2. Wanneer noodgedwongen een speler aan een team moet worden toegevoegd, dient dit met opgaaf van reden door de teamleider aan de zaalwacht te worden gemeld.

  3. Het aantal spelers dat aan een wedstrijd mag deelnemen is:

  JO12 t/m JO15   1 keeper en 4 veldspelers

  JO8 t/m JO11     1 keeper en 5 veldspelers

  JO7                    4 veldspelers, maar in onderling overleg mag er 5 tegen 5 gespeeld worden

  Er mag een onbeperkt aantal wisselspelers op de bank plaatsnemen. En er mag naar eigen inzicht worden gewisseld. 

  4. Het in het programma eerstgenoemde team neemt de aftrap en speelt van links naar rechts, gezien vanaf de positie van de zaalwacht.

  5. De deelnemende verenigingen spelen in hun eigen clubkleuren. Indien nodig zijn er overtrekjes van afwijkende kleur aanwezig bij de zaalwacht.

  6. Er dient gespeeld te worden op schone sportschoenen zonder aflatende (zwarte) zolen.

  7. In de kleedkamers, in de zaal en op de tribune mag niet worden gerookt. Tevens mogen geen consumpties in de zaal worden genuttigd. Afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken.

  8. Tijdens de wedstrijden mogen geen andere spelers dan de op dat moment spelende teams en hun leiders in de zaal aanwezig zijn. Teams die aanslui­tend op de dan spelen­de wedstrijd moeten spelen, mogen 10 minuten voor aanvang van hun wedstrijd op de banken plaatsnemen. Het wisselen van de teams dient zo snel mogelijk te geschie­den, omdat de tijd door blijft lopen.

  9. Bij het niet op komen dagen van een team verliest dit team met 5 - 0. Komt een team te laat, dan wordt begonnen met een 2 - 0 achterstand voor de resterende tijd. Het uitstellen van een wedstrijd is niet mogelijk.

  10.  Poulewinnaar. Bij een gelijk aantal wedstrijdpunten wint de ploeg met het beste doelsaldo. Is dat ook gelijk dan is de ploeg met de meeste gescoorde doelpunten winnaar, is dat ook gelijk dan telt het onderlinge resultaat van de gelijk geëindigde teams.

  11. Elk team dient over een leider en/of coach te beschikken. Elk team dat in het wed­strijdprogramma als eerste genoemd staat, zorgt voor een lijnrechter.

  12. De deelnemende verenigingen dragen bij toerbeurt zorg voor het aanstellen van zaal­wachten en scheidsrechters. Voor zaalwachtprogramma en -reglement zie onder organisatie, zaalwacht.

  13. Er mogen één of twee dispensatiespelers deel uitmaken van één team. De regels m.b.t. dispensatie zijn gelijk aan hetgeen de KNVB hieromtrent hanteert. Hieronder een overzicht van de leeftijdscategorieën voor het seizoen 2021/2022:

  O7:   geboortejaar 2015 en 2016

  O8:   geboortejaar 2014

  O9:   geboortejaar 2013

  O10: geboortejaar 2012

  O11: geboortejaar 2011

  O12: geboortejaar 2010 

  O13: geboortejaar 2009

  O15: geboortejaar 2007 en 2008

   

  Sponsors:

  Boomsma Kieftenburg bomenrooierij

  Kids

  Astrid Sportprijzen

  Roelof Fopma

  Bildtse Belangen

  Vrieswijk Minnertsga

  Meijer Plaatbewerking

  Sponsorcollectief

  Eetcafé en cafetaris De Hoeke

  Jappie Groeneveld