Home Actueel Poules Wedstrijden Teams Organisatie Foto's Contact  
 • Organisatie
 • Commissieleden
 • Reglement
 • Spelregels
 • Sporthallen
 • Scheidsrechters
 • Zaalwachten
 • Sponsors
 • Spelregels jeugdfutsal

  1. Een wisselspeler mag het speelveld betreden, pas wanneer de te vervangen speler het veld heeft verlaten. Een wisselspeler betreedt het speelveld via de wisselzone van zijn team.

  2. Het eerste in het programma genoemde team neemt de aftrap voor de wedstrijd. Als de bal niet in voorwaartse richting wordt gespeeld, dan moet aftrap opnieuw worden genomen.

  3. Uit een aftrap kan rechtstreeks worden gescoord.

  4. De bal is uit het spel als:
  - deze geheel over de doellijn of zijlijn is gegaan
  - deze het plafond boven het speelveld heeft geraakt
  - de wedstrijd door de scheidsrechter is onderbroken
  - de wedstrijd door de tijdwaarnemer is onderbroken

  5. Een geldig doelpunt kan worden gescoord vanuit het gehele veld.

  6. Bij een intrap moet de speler zich met een voet buiten het speelveld bevinden. De bal moet gelegd worden op de zijlijn en moet in het spel gebracht worden vanaf het punt waar de bal het spel heeft verlaten. Bij de intrap hoeft de bal niet geheel stil te liggen. Uit een intrap kan niet rechtstreeks worden gescoord.

  7. Als de bal het plafond raakt moet er een intrap worden gegeven aan de zijlijn, ter hoogte van de plaats waar de bal het plafond raakte. Dit geldt ook als de bal boven het doelgebied het plafond raakt.

  8. Uit een intrap kan niet rechtstreeks worden gescoord.

  9. Als de bal bij een intrap rechtstreeks in eigen doel gaat, moet de wedstrijd worden hervat met een hoekschop.

  10. Als de bal bij een intrap rechtstreeks in het doel van de tegenstander gaat, moet de wedstrijd door de doelverdediger worden hervat met een doelworp.

  11. Bij het nemen van een vrije schop moeten de tegenstanders een afstand van 5 meter in acht nemen. Bij onvoldoende afstand nemen wordt een tijdstraf van 2 minuten gegeven aan de speler, die het dichtst bij de bal staat. De bal is in het spel zodra deze is gespeeld en beweegt.

  12. Een vrije schop moet binnen 4 seconden worden genomen. Dit geldt ook voor een aftrap, een intrap en een doelworp.

  13. Een directe vrije schop (er mag een muur op 5 meter afstand voor) moet worden toegekend als een speler:
  - een tegenstander trapt of probeert te trappen
  - een tegenstander doet struikelen of probeert de laten struikelen
  - op of naar een tegenstander springt
  - een tegenstander aanvalt met arm, ellenboog of schouder
  - een tegenstander slaat of probeert te slaan
  - een tegenstander bespuwt of probeert te bespuwen
  - een tegenstander vasthoudt
  - een tegenstander duwt
  - opzettelijk de bal met de hand speelt
  - naar de bal glijdt in een poging om de bal te spelen. Er zijn bij zaalvoetbal geen slidings toegestaan!

  14. Een indirecte vrije schop (er mag een muur op afstand van 5 meter voor) waarbij de scheidsrechter zijn arm omhoog houdt, mag niet in één keer in het doel en moet worden toegekend als de speler:
  - speelt op een wijze die door de scheidsrechter gevaarlijk wordt geacht
  - opzettelijk een tegenstander hindert, terwijl hij zelf de bal niet in zijn bezit heeft
  - spelbederf pleegt door opzettelijk de bal op zodanige wijze te trappen dat deze daardoor aan het spel wordt onttrokken
  - bij spelhervattingen opzettelijk vertraagt
  - de doelverdediger aanvalt. Behalve wanneer deze zich buiten het strafschopgebied bevindt
  - de doelverdediger verhindert de bal uit zijn handen in het spel te brengen

  15. Een speler die een gele kaart (tijdstraf van 2 minuten) krijgt, moet zich melden bij de tijdwaarnemer. Dan gaat de tijdstraf in. Als tijdens de tijdstraf zijn ploeg, in ondertal, een tegendoelpunt moet incasseren, mag de gestrafte speler onmiddellijk weer meespelen. Als de scheidsrechter, tijdens de wedstrijd, voor de 2e maal gele kaart geeft aan dezelfde speler, dan mag die speler gedurende de wedstrijd niet meer in actie komen.

  16. Een speler die een rode kaart (tijdstraf van 5 minuten) krijgt, mag niet meer aan de wedstrijd deelnemen. Pas na 5 minuten of als er tegen gescoord wordt mag een andere speler worden ingezet. De gestrafte speler mag de volgende wedstrijd pas weer spelen.

  17. Elke vrije schop toegekend binnen het strafschopgebied is een strafschop.

  18. Een penalty wordt genomen vanaf het strafschoppunt, op het midden van de zes-meterlijn (ononderbroken gebogen zwarte lijn).

  19. Het is de doelverdediger toegestaan een zich in het strafschopgebied bevindende bal met de hand of met de arm te spelen. Dit mag ook terwijl hij zich geheel of met enig deel van zijn lichaam buiten het strafschopgebied bevindt. De plaats van de bal is bepalend.

  20. De doelverdediger mag een bal die over de doellijn is geweest weer in het spel brengen met een doelworp. Vanuit een doelworp kan niet rechtstreeks worden gescoord in het doel van de tegenstander.

  21. Heeft de doelverdediger de bal binnen zijn strafschopgebied in zijn handen gevangen dan mag hij de bal in het spel brengen door zowel een doelworp als een uittrap. Vanuit een uittrap kan rechtstreeks gescoord worden in het doel van de tegenstander.

  22. Er mag vanaf O15 op de eigen speelhelft niet met de voet (koppend mag wel) naar de doelverdediger worden teruggespeeld tenzij:
  - de bal is aangeraakt door een tegenstander
  - de bal op de andere speelhelft is geweest
  In de andere leeftijdscategorieën mag zonder beperkingen op de doelverdediger worden teruggespeeld.

  23. Wanneer de doelverdediger de bal buiten het strafschopgebied met de hand raakt, dan wordt een directe vrije schop toegekend op de plek van de overtreding. 

  Sponsors:

  Jappie Groeneveld

  Boomsma Kieftenburg bomenrooierij

  Kids

  Vrieswijk Minnertsga

  Eetcafé en cafetaris De Hoeke

  Sponsorcollectief

  Bildtse Belangen

  Astrid Sportprijzen

  Roelof Fopma

  Meijer Plaatbewerking